Poslovno poročilo za leto 2018

Objavil:
V skupini:
Všečno:
Ni všečno:
Datum objave:
27 mar. 2019

SZVMŽ je bilo ustanovljeno 13. 2. 1992. Njegova osnovna dejavnost je izobraževanje veterinarjev - članov društva. Društvo predvsem skrbi za izmenjavo strokovnih mnenj in izkušenj med svojimi člani ter za seznanjanje le-teh z najnovejšimi spoznanji na področju veterinarske stroke.

Društvo vodi predsednik društva, za pravilnost in ažurnost finančnega poslovanja skrbi blagajnik. Tekoče operativne posle vodi tajnica. Odločitve v zvezi s sprotnimi problemi sprejema upravni odbor, ki o vseh aktivnostih poroča članom na občnem zboru. Občni zbor članov tudi voli funkcionarje društva in potrjuje poslovna in finančna poročila. Poslovne knjige vodi pooblaščeni knjigovodski servis.

Poročilo o delu UO SZVMŽ v mandatnem obdobju 2018

Upravni odbor SZVMŽ v sestavi: Milan Matko, predsednik, Nataša Tozon, podpredsednica (bivša predsednica), Alenka Seliškar, podpredsednica (bodoča predsednica), Jure Pipp, blagajnik, Sara Suhadolc-Scholten, tajnica, Saša Hrušovar-Podpečan, članica, Marko Novak, član, se je v preteklem mandatu sestal štirikrat, druge dogovore in odločitve o načrtih, nalogah in delu UO pa smo usklajevali dopisno po elektronski pošti.

Spomladi v preteklem letu 2018, od 23. 3. do 24. 3., smo organizirali XXXI. Simpozij o aktualnih boleznih malih živali v Portorožu. Glavni temi sta bili komunikacija in uspešno vodenje veterinarske prakse s predavateljico Antje Blattner, dr. vet. med., in veterinarska ortopedija s predavateljico prof. dr. Bernadette Van Ryssen, dr. vet. med., z Veterinarske fakultete v Gentu. Simpozija se je udeležilo 188 veterinarjev in 7 študentov. V predkongresnem dnevu 22. 3. 2018 so bili trije seminarji: Pediatrija, genetske bolezni in genetske predispozicije psov in mačk, predavatelj je bil prof. dr. Urs Giger, udeležilo se ga je 27 veterinarjev; Novi izzivi v ortopediji (artrologiji), predavateljica je bila prof. dr. Bernadette Van Ryssen, udeležilo se ga je 26 veterinarjev; Elektrokemoterapija in elektrogenska terapija (3. zaporedna), predavatelji pa so bili prof M. Čemažar, prof. G. Serša, prof D. Miklavčič, prof. dr. Nataša Tozon, tega seminarja se je udeležilo 13 slušateljev in se je začel že dan prej, 21. 3., s praktičnim delom na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. K predkongresnemu dnevu je spadala tudi dvodnevna stomatološka delavnica na Veterinarski fakulteti, ki je bila 17. in 18. 3., predavateljica je bila doc. dr. Ana Nemec, udeležencev pa je bilo 20. 24.3.2018, v času simpozija, je bil tudi seminar za veterinarske tehnike, ki se ga je udeležilo 34 slušateljev. Od 20. do 21. 10. 2018 smo bili soorganizatorji 9. citološke delavnice Alpe-Adria v avstrijskem Ossiacher See, predavatelja sta bila prof. Erik Teske (Nizozemska) in Christopher Stockhaus (Nemčija). Tudi tokrat je bilo največ udeležencev iz Slovenije (14). 14. Maja 2018 je bilo v Ljubljani letno srečanje dermatološke sekcije, ki deluje v okviru SZVMŽ.

Milan Matko In Jure Pipp sta imela ob kongresu EERVC (Eastern European Regional Veterinary Conference) v Zagrebu dne 5. 10. 2018 sestanek z UO EERVC in predstavnico BSAVA Amando Stranack. Namen sestanka je bil kandidatura za organizacijo kongresa EERVC v Ljubljani spomladi 2020. Po teh razgovorih smo v dogovoru z Veterinarsko fakulteto (dekanom) in Veterinarsko zbornico (predsednikom) oddali vlogo za organizacijo. Decembra 2018 smo dobili pozitivno mnenje za organizacijo, 3. in 4. februarja pa so člani UO EERVC in agencije za organizacijo kongresa iz Beograda obiskali Ljubljano. Dogovorili smo se za organizacijo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 6. do 9. maja 2020. S tem je UO SZVMŽ začel tudi z vsemi potrebnimi organizacijskimi in promocijskimi aktivnostmi za pripravo kongresa.

Dokončno je s pomočjo računalniškega podjetja Akta Design postavljena nova spletna stran SZVMŽ, po kateri bo mogoče kontinuirano obveščanje članov in urejanje večine aktivnosti.

V letu 2018 smo z ustreznimi pravnimi službami in usklajevanji med člani SZVMŽ pripravili osnutek sprememb in dopolnitev novega statuta SZVMŽ, ki je bil z elektronskim glasovanjem sprejet 25. 2. 2019, potrditi pa ga mora še Skupščina SZVMŽ 4. 4. 2019 v Portorožu.

Predstavnica SZVMŽ za FECAVO Urška Ravnik Verbič se je junija 2018 udeležila sestanka FECAVA v Talinu, druge aktivnosti pa je izvajala dopisno po elektronski pošti.

Urša Ravnik Verbič in Saša Hrušovar Podpečan sta pripravili prevod posterja FECAVA: Predlog smernic za uporabo antibiotikov v veterinarski medicini (prevod in tiskanje je omogočil LABOKLIN, Bad Kissingen). Predstavljen bo na XXXII. simpoziju v Portorožu.

Dopisno smo se dogovarjali tudi z vodjo permanentnega izobraževalnega programa WSAVA za Evropo Lowellom Ackermanom, ponudil je nekaj mogočih oblik pomoči pri naših projektih izobraževanja.

Na pobudo dekana Veterinarske fakultete v Ljubljani bomo letošnji XXXII. Simpozij o aktualnih boleznih malih živali organizirali v sklopu 7. Veterinarskega kongresa v Portorožu od 4. 4. do 6. 4. 2019. S tem v zvezi smo tudi člani SZVMŽ sodelovali v programskem in organizacijskem odboru 7. Veterinarskega kongresa. Vodilna tema bo endokrinologija. Sredstva za honorarje predavateljev smo pridobili z »ESVE outreach grant«, največ po zaslugi Darje Pavlin.

V načrt dogodkov za naslednje obdobje smo uvrstili dermatološki seminar 31. 5. 2019 na Bledu, citološko delavnico v jeseni 2019, kongres EERVC v Ljubljani od 6. do 9. maja 2020, v sklopu katerega bo potekal XXXIII. Simpozij o aktualnih boleznih malih živali ter priprave na XXXIV. simpozij verjetno spet v Portorožu, katerega glavna tema bo dermatologija (vabljen prof. dr. Ralf. S. Mueller z ženo Sonyo).

V Ljubljani, 10. 3. 2018

Predsednik SZVMŽ Milan Matko


Društvo bo obravnavalo poslovno in finančno poročilo na skupščini, ki bo dne 4. 4. 2019 v hotelu Bernardin, Portorož, v sklopu izobraževalnega simpozija. Finančni del poročila je pripravil pooblaščeni knjigovodski servis, poslovni del pa predsednik društva v sodelovanju s člani Upravnega odbora. Finančno in blagajniško poslovanje je sproti kontroliral Nadzorni odbor, ki bo na skupščini prav tako podal svoje poročilo.


Poročilo o delu UO SZVMŽ v mandatnem obdobju 2018, odpri tukaj.


oznake:

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

71882

Omejitev znakov 400

Prihajajoči dogodki
mar. 2021
Virtualni 45. WSAVA kongres in 26. FECAVA EuroKongres
Varšava, Poljska @09:00

Veterinarji in veterinarski tehniki vabljeni, da se udeležite WSAVA/F

maj 2022
EERVC konferenca 2022, Ljubljana
Gospodarsko razstavišče Ljubljana @08:00

EERVC (Eastern European Regional Veterinary Conference) v sodelovanju