Volitve 2020

V skupini:
Datum objave:
11 okt. 2020

Spoštovane kolegice in kolegi,

Kot predsednik Slovenskega združenja veterinarjev za male živali vas obveščam, da se je kandidacijska komisija v sestavi izr. prof. Alenka Seliškar, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk, doc. dr. Ana Nemec, dr. vet. med., dipl. EVDC. dipl. AVDC. spec. med. psov in mačk in Milan Matko dr. vet. med., spec. med. psov in mačk, po izteku obdobja za volitve (2.10. 2020 od 00.00 do 24.00) dne 4.10.2020 ob 8.30 sestala na e-seji in pregledala prispele glasovnice ter ugotovila:

1. od skupaj 77 rednih članov SZVMŽ smo prejeli 181 veljavnih in 200 neveljavnih glasovnic. Razloga za neveljavnost sta: glasovnice so bile poslane izven časa določenega za glasovanje (21) ali pa zaradi ponavljajočega glasovanja za posamezni organ ali podpredsednika iz istega elektronskega naslova ((179) (glej pogoje glasovanja v vabilu za volitve)).

2. od 181 veljavnih glasovnice je bilo:
- 47 glasovnic za podpredsednika, od tega 38 “ZA”, 7 “PROTI” in 2 “VZDRŽANA”
- 47 glasovnic za upravni odbor, od tega 42 “ZA”, 4 “PROTI” in 1 “VZDRŽAN”
- 43 glasovnic za nadzorni odbor, od tega 41 “ZA” in 2 “PROTI”
- 44 glasovnic za častno razsodišče, pri čemer so bile vse “ZA”

Upravni odbor Slovenskega združenja za male živali pa je na svoji korespondenčni seji dne 6. 10. 2020 ob 20.00 uri, v sestavi Milan Matko, Saša Hrušovar Podpečan, Alenka Seliškar, Nataša Tozon, Marko Novak ter Sara Suhadolc Scholten (odsoten Jure Pipp ) soglasno potrdil dosedanjo podpredsednico izr. prof. dr. Alenko Seliškar, dr. vet. med., spec. med psov in mačk za novo predsednico ter dosedanjega predsednika Milana Matka, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk za podpredsednika in:

- za novega podpredsednika:
prof. dr. Nataša Tozon, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk

- za upravni odbor:
Sara Suhadolc Scholten, dr. vet. med.
Andreja Kastelic Hrček, dr. vet. med.
Saša Hrušovar Podpečan, dr. vet. med.
Živa Černe, dr. vet. med.

- za nadzorni odbor:
Prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med.
Darja Brišnik, dr. vet. med.
Mag. Ksenija Praper, dr. vet. med.
Marko Novak, dr. vet. med.
Mag. Stanislav Bernik, dr. vet. med.

- za častno razsodišče:
Štefi Praprotnik Borko, dr. vet. med.
Rok Rotar, dr vet.med.
Emil Mlinarič, dr. vet. med.
Ana Kočevar, dr. vet. med.
Prof. dr. Vojteh Cestnik, dr. vet. med.

Milan Matko, dr. vet. med.
Predsednik SZVMŽ

Prihajajoči dogodki
mar. 2021
Virtualni 45. WSAVA kongres in 26. FECAVA EuroKongres
Varšava, Poljska @09:00

Veterinarji in veterinarski tehniki vabljeni, da se udeležite WSAVA/F

maj 2022
EERVC konferenca 2022, Ljubljana
Gospodarsko razstavišče Ljubljana @08:00

EERVC (Eastern European Regional Veterinary Conference) v sodelovanju