Volitve v organe SZVMŽ, 2020

Objavil:
V skupini:
Datum objave:
09 sep. 2020

Spoštovani člani SZVMŽ!

Kot predsednik združenja sem vas dolžan obvestiti, da je članom organov združenja, in sicer upravnemu odboru, nadzornemu odboru in častnemu razsodišču združenja, potekel mandat in da bo potrebno izvesti nove volitve.

Zaradi znane situacije in še trajajočih ukrepov za preprečevanje virusne epidemije skupščine do nadaljnjega ne moremo izpeljati po postopku, ki bi omogočal fizično udeležbo na volitvah. Upravni odbor je zato sprejel sklep, da se volitve opravijo na korespondenčni seji skupščine (statut SZVMŽ, 17. člen), in boste lahko kandidate za vse organe združenja predlagali za volilno skupščino po elektronski pošti. V prilogi je obrazec za glasovanje, ki ga boste izpolnili za predlaganega kandidata za želeno funkcijo. Istega kandidata se lahko predlaga enkrat za neko funkcijo. Vsak kandidat, ki ga boste predlagali, mora dati pisno soglasje h kandidaturi. Če predlagate sebe, ni potrebno soglasje.

UO SZVMŽ je imenoval kandidacijsko komisijo (pravilnik SZVMŽ o kandidacijskem postopku in volitvah, 3. člen) v sestavi izr. prof. dr. Alenka Seliškar, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk, doc. dr., dipl. EVDC, dipl. AVDC Ana Nemec, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk, in Milan Matko, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk, ta bo po izteku obdobja, ki bo namenjen predlaganju kandidatov, pregledala izide, preizkusila njihovo skladnost s statutom in jih predala UO SZVMŽ, ki bo glede na število prejetih predlogov za posameznega člana in za določeni organ sestavil lestvico po dobljenih glasovih za zaprto kandidacijsko volilno listo s potrebnim številom kandidatov za vse organe združenja ter jo s sklepom predal na korespondenčno volilno skupščino.

Volilna skupščina pa bi potekala tako, da se vsem članom združenja pošlje hkrati pisno vabilo z izdelanim predlogom sklepov, glede katerih se lahko glasuje samo za, proti ali vzdržan. Upravni odbor obvesti vse člane združenja po elektronski pošti ter določi rok, do katerega se lahko vsi člani do tega predloga opredelijo. Člani so dolžni potrditi prejem elektronske pošte s potrdilom o branju ali z odgovorom na elektronsko sporočilo. Če do navedenega roka najmanj polovica vseh članov, ki so potrjeno prejeli elektronsko sporočilo, predloga ne zavrne, se šteje, da je predlog potrjen v vsebini in obliki, kot je bil posredovan v elektronskem sporočilu.

Člane upravnega odbora voli skupščina za čas dveh let in so lahko voljeni večkrat zaporedoma.

Člani upravnega odbora so predsednik, dva podpredsednika, tajnik, blagajnik in dva člana. Podpredsedniški mesti zasedata bivši in bodoči predsednik združenja, kar pomeni, da gre pri novem predsedniku združenja samo za razglasitev in ne za njegovo izvolitev.

Glede na navedeno vas obveščam, da lahko pošljete kandidacijske predloge na priloženem obrazcu (obvezno je soglasje kandidata) po e-pošti na naslov: admin@zdruzenje-szvmz.si, v času od 9. 9. 2020 00.00 do 16. 9. 2020 24.00, korespondenčna seja volilne skupščine pa bo potekala 2. 10. 2020 od 00.00 do 24.00. Vabilo z dnevnim redom in zaprto kandidatno listo vam pošljem najkasneje do petka, 25. 9. 2020, zato vas prosim, da se ravnate, kot je navedeno zgoraj.

Poročilo o delu UO v letu 2019 ste prejeli 13. 7. 2020 po elektronski pošti. Preostala poročila organov združenja se bodo obravnavala in sprejemala na prvi, konstitutivni seji organov, kjer bodo prisotni novi in stari člani, in vam bodo posredovana po elektronski pošti.

Predsednik SZVMŽ
Milan Matko, dr. vet. med., spec. med. psov in mačk

oznake:

Trenutno ni komentarjev...

Komentirajte

89149

Omejitev znakov 400

Prihajajoči dogodki
mar. 2021
Virtualni 45. WSAVA kongres in 26. FECAVA EuroKongres
Varšava, Poljska @09:00

Veterinarji in veterinarski tehniki vabljeni, da se udeležite WSAVA/F

maj 2022
EERVC konferenca 2022, Ljubljana
Gospodarsko razstavišče Ljubljana @08:00

EERVC (Eastern European Regional Veterinary Conference) v sodelovanju