Zakaj postati član Slovenskega združenja veterinarjev za male živali?

SZVMŽ skrbi za razvoj veterinarske medicine malih živali v Sloveniji preko 25 let.

SZVMŽ organizira vsakoletni dvodnevni simpozij o aktualnih boleznih malih živalih s predkongresnim dnem in Alpe Adria delavnico diagnostične citologije.

SZVMŽ podpira in sodeluje pri organizaciji srečanj Dermatološke sekcije SZVMŽ in VOG (Veterinary Orthopedic and Neurologic Group).

SZVMŽ sodeluje pri organizaciji tečajev ortopedske kirurgije v sodelovanju z AO fundacijo (2010) in delavnice Veterinary workshop on electroporation-based treatments (2016).

SZVMŽ organizira Online spletne seminarje in omogoča članom brezplačno prijavo in ogled arhivskih posnetkov spletnih seminarjev.

SZVMŽ informira člane o kongresni aktivnosti sorodnih združenj v sosednjih državah in v širšem evropskem prostoru.

image
Email us
WSAVA, FECAVA

Člani SZVMŽ so upravičeni do znižane kotizacije za kongrese in simpozije v organizaciji WSAVA in FECAVA in nacionalnih združenj veterinarjev za male živali, ki so člani FECAVA ali WSAVA.

SZVMŽ pripravlja in ureja prevod smernic FECAVA in WSAVA.

Vetstream
Baza podatkov Vetstream

Člani SZVMŽ imajo brezplačen dostop do on-line baze podatkov Vetstream Vetlexicon, ki nudi spletne klinične informacije s področja veterinarske oskrbe psov, mačk, kuncev in konj.

SZVMŽ zastopa slovenske veterinarje, ki delujejo na področju male prakse in sodeluje pri oblikovanju standardov kakovosti in priporočil.

Članarina SZVMŽ

Članstvo v združenju SZVMŽ je prostovoljno.

Redni član združenja SZVMŽ lahko postane doktor veterinarske medicine, ki se praktično, teoretično ali znanstveno ukvarja z zdravljenjem malih živali, sprejme statut in poda pismeno pristopno izjavo ter plača članarino. Članarina velja za koledarsko leto.
Po preteku enega leta lahko član s plačilom zneska, sprejetega na skupščini, svoje članstvo podaljša, sicer mu članstvo miruje in ne more uporabljati članskih ugodnosti. Obveznost plačila pristopnine v višini 15 evrov nastane ob prvi prijavi in tudi v primeru začasne prekinitve članstva, torej neplačane članarine v preteklem koledarskem letu.

Včlanitev v Slovensko združenje veterinarjev za male živali poteka preko pristopne izjave.

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo v pdf obliki pošljite na naslov: Slovensko združenje veterinarjev za male živali, Cesta v Mestni Log 47, 1000 Ljubljana ali preko e-naslova: szvmz.zdruzenje@gmail.com.

Pristopnina in letna članarina SZVMŽ

75 /prvo leto
pristopnina v SZVMŽ
prvi vpis v članstvo SZVMŽ

Podaljšanje letne članarine SZVMŽ

60 /leto
že član SZVMŽ
osebni profil SZVMŽ

Članarina Dermatološka sekcija

Letna članarina Dermatološke sekcije SZVMŽ

Član Dermatološke sekcije SZVMŽ lahko postanete, če če ste član SZVMŽ s plačano letno članarino. Članarina znaša 30 .

Pristopnina, letna članarina SZVMŽ in letna članarina Dermatološke sekcije SZVMŽ

105 75€+30€ /prvo leto
pristopnina SZVMŽ
članarina SZVMŽ
članarina Dermatološke sekcije

Podaljšanje letne članarine SZVMŽ in Dermatološke sekcije SZVMŽ

90 60€+30€/ leto
že član SZVMŽ
že član Dermatološke sekcije

Članarina Dermatološke sekcije SZVMŽ

30 / leto
že član SZVMŽ in plačana letna članarina SZVMŽ za tekoče leto