Letna članarina SZVMŽ

Vsi člani SZVMŽ lahko svoje članstvo za koledarsko leto podaljšajo preko spodnjega E-obrazca, sicer mu članstvo miruje in ne more uporabljati članskih ugodnosti.

Podaljšanje članarine SZVMŽ za leto 2021 znaša 60 €.

Pravice rednih članov združenja so:

da volijo in so voljeni v organe združenja; da sodelujejo pri delu organov združenja; da po svojih najboljših močeh in sposobnostih prispevajo k uresničevanju programa združenja; da spoštujejo pravila in sklepe združenja; da redno plačujejo članarino; da so seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim finančno materialnim poslovanjem; da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti združenja.

Članski portal SZVMŽ

Z vstopom v članski spletni portal SZVMŽ pridobite možnost neposrednega upravljanja s članstvom, svojim profilom in vpogledom v plačila.

Vstopi v članski portal

E-obrazec - podaljšanje članstva SZVMŽ za koledarsko leto 2021

Tukaj lahko vpišite dodatno sporočilo (sprememba naslova ali plačnika).

Pravno obvestilo SZVMŽ, preberi več...

52563