Letna članarina SZVMŽ

Vsi člani SZVMŽ lahko svoje članstvo za koledarsko leto obnovijo preko spodnjega E-obrazca, sicer mu članstvo miruje in ne more uporabljati članskih ugodnosti.

Obnova članarine SZVMŽ za leto 2020 znaša 60 €.


Pravice rednih članov združenja so:

  • da volijo in so voljeni v organe združenja;
  • da sodelujejo pri delu organov združenja;
  • da po svojih najboljših močeh in sposobnostih prispevajo k uresničevanju programa združenja;
  • da spoštujejo pravila in sklepe združenja;
  • da redno plačujejo članarino;
  • da so seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim finančno materialnim poslovanjem;
  • da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti združenja.

Članski portal SZVMŽ

Z vstopom v članski spletni portal SZVMŽ pridobite možnost neposrednega upravljanja s članstvom, svojim profilom in vpogledom v plačila.

Vstopi v članski portal

E-obrazec - obnova članstva SZVMŽ za koledarsko leto 2020

Tukaj lahko vpišite dodatno sporočilo (sprememba naslova ali plačnika).

Pravno obvestilo SZVMŽ, preberi več...

34572