Letna članarina SZVMŽ

Vsi člani SZVMŽ lahko svoje članstvo za koledarsko leto podaljšate preko spodnjega obrazca, sicer vam članstvo miruje in ne morete koristiti članskih ugodnosti.

Podaljšanje članarine SZVMŽ za leto 2023 znaša 60 €.

Obveznost plačila pristopnine v višini 15 evrov nastane ob prvi prijavi in tudi v primeru začasne prekinitve članstva, torej neplačane članarine v preteklem koledarskem letu.

Pravice rednih članov združenja so:

da volijo in so voljeni v organe združenja; da sodelujejo pri delu organov združenja; da po svojih najboljših močeh in sposobnostih prispevajo k uresničevanju programa združenja; da spoštujejo pravila in sklepe združenja; da redno plačujejo članarino; da so seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim finančno materialnim poslovanjem; da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti združenja.

Članski portal SZVMŽ

Z vstopom v članski spletni portal SZVMŽ pridobite možnost neposrednega upravljanja s članstvom, svojim profilom in vpogledom v plačila.

Vstopi v članski portal

E-obrazec - podaljšanje članstva SZVMŽ za koledarsko leto 2023

Letna članarina znaša 60,00 €. Ob prvi prijavi plačate še prijavnino 15,00 €.

Pogoj je, da ste tudi član SZVMŽ. Letna članarina znaša 30,00 €.

Tukaj lahko vpišite dodatno sporočilo (sprememba naslova ali plačnika).

Pravno obvestilo SZVMŽ, preberi več...

85165