Združenje upravlja najvišji organ organizacije, Skupščina združenja, ki jo sestavljajo vsi člani združenja. Skupščino vodi predsednik združenja do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev.

Milan Matko

Lara Kralj
dr. vet. med.

Predsednica
UO SZVMŽ

Upravni odbor

Izvršilni organ Slovenskega združenja veterinarjev za male živali je sedemčlanski Upravni odbor, ki opravlja s statutom določene naloge in zadeve, za katere ga pooblasti Skupščina SZVMŽ.

Lara Kralj, dr. vet. med.

Predsednica UO SZVMŽ

Lara Kralj

dr. vet. med.
lara@lax.si

Igor Firm, dr. vet. med.

PodpredsedniK UO SZVMŽ

Igor Firm

dr. vet. med.
info@firm.si

Živa Černe, dr. vet. med.

tajnica UO SZVMŽ

Živa Černe

dr. vet. med.
ziva.cerne@gmail.com

Andreja Kastelic Hrček, dr. vet. med.

BlagajniČARKA UO SZVMŽ

Andreja Kastelic Hrček

dr. vet. med. blagajnik@zdruzenje-szvmz.si

Neca Jerkovič, dr. vet. med.

ČLANICA UO SZVMŽ

Neca Jerkovič

dr. vet. med.
necajerkovic@hotmail.com

Metod Šerbec, dr. vet. med.

Član UO SZVMŽ

Metod Šerbec

dr. vet. med. metod.serbec@zvc.si

Martin Kovše, dr. vet. med.

Član UO SZVMŽ

Martin Kovše

dr. vet. med. martin.kovse@gmail.com

Člani nadzornega odbora:

Prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med.
Darja Brišnik, dr. vet. med.
Mag. Ksenija Praper, dr. vet. med.
Mag. Jure Pipp, dr. vet. med.
Mag. Stanislav Bernik, dr. vet. med.

Člani častnega razsodišča:

Štefi Praprotnik Borko, dr. vet. med.
Rok Rotar, dr vet. med.
Emil Mlinarič, dr. vet. med.
Ana Kočevar, dr. vet. med.
Prof. dr. Vojteh Cestnik, dr. vet. med.