Združenje upravlja najvišji organ organizacije, Skupščina združenja , ki jo sestavljajo vsi člani združenja. Skupščino vodi predsednik združenja do izvolitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev.

Milan Matko
Milan Matko

dr. vet. med.,
spec. med. psov in mačk

Predsednik UO SZVMŽ

Upravni odbor

Izvršilni organ Slovenskega združenja veterinarjev za male živali je sedemčlanski Upravni odbor, ki opravlja s statutom določene naloge in zadeve, za katere ga pooblasti Skupščina SZVMŽ.

Milan Matko , dr. vet. med.

Predsednik UO SZVMŽ

Milan Matko

dr. vet. med., spec. med. psov in mačk
matko.toplica(at)siol.net

doc. dr. Alenka Seliškar

Podpredsednica UO SZVMŽ (bodoča predsednica)

doc. dr. Alenka Seliškar

dr. vet. med., spec. med. psov in mačk
alenka.seliskar(at)vf.uni-lj.si

prof. dr. Nataša Tozon

Podpredsednica UO SZVMŽ (prejšnja predsednica)

prof. dr. Nataša Tozon

dr. vet. med., spec. med. psov in mačk
natasa.tozon(at)vf.uni-lj.si

Sara Suhadolc Scholten , dr. vet med.

Tajnica UO SZVMŽ

Sara Suhadolc Scholten

dr. vet. med.
sara.suhadolc(at)vf.uni-lj.si

Mag. Jure Pipp, dr. vet. med.

Blagajnik UO SZVMŽ

Mag. Jure Pipp

dr. vet. med.
jure.pipp(at)vetpromet.si

Marko Novak , dr. vet. med.

Član UO SZVMŽ

Marko Novak

dr. vet. med.
novakmm(at)gmail.com

Saša Hrušovar Podpečan, dr. vet. med.

Članica UO SZVMŽ

Saša Hrušovar Podpečan

dr. vet. med.

Člani nadzornega odbora:

Izr. prof. dr. Tina Kotnik, dr. vet. med.
Doc. dr. Ana Nemec, Dipl. AVDC, Dipl. EVDC
Mag. Stanislav Bernik, dr. vet. med.
Darja Brišnik, dr. vet. med.
Mihaela Bizjak, dr. vet. med.

Člani častnega razsodišča:

Emil Mlinarič, dr. vet. med.
Dr. Štefi Praprotnik Borko, dr. vet. med.
Prof. dr. Bojan Zorko, dr. vet. med.
Slavko Hren, dr. vet. med.
Rok Rotar, dr. vet. med.