Naši partnerji:

image

Veterinarska fakulteta  Univerze v Ljubljani

je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod in je članica Univerze v Ljubljani, ki izvaja nacionalni program visokega šolstva na področju veterinarstva, nacionalni raziskovalni in razvojni program ter drugo izobraževalno, raziskovalno, razvojno, svetovalno in drugo s to dejavnostjo povezano delo.

Veterinarska fakulteta izvaja:

  • Dodiplomski enoviti magistrski študijski program 2. stopnje
  • Veterinarstvo Podiplomsko izobraževanje Biomedicina in Varstvo okolja
  • Podiplomsko strokovno izpopolnjevanje Veterinarska medicina malih živali, Bolezni in zdravstveno varstvo ptic, malih sesalcev in plazilcev, Zdravstveno varstvo in sistemi reje perutnine, Bujatrika in Veterinarsko javno zdravstvo in varna hrana.

Veterinarska fakulteta izvaja tudi vrhunsko diagnostično dejavnost Nacionalnega veterinarskega inštituta.

https://www.vf.uni-lj.si/

image

Svetovno združenje veterinarjev za male živali (WSAVA)

združuje veterinarske organizacije z vsega sveta, ki se ukvarjajo z malimi živalmi. Trenutno je v WSAVA vključenih 101 združenj, ki predstavljajo skoraj 200.000 veterinarjev z vsega sveta.

Primarni cilj WSAVA je izboljšati kvaliteto in dostopnost veterinarskih storitev s področja malih živali ter uveljaviti enotne smernice oskrbe živali tako v dobro živali kot ljudi. WSAVA kot »globalna veterinarska skupnost« omogoča združenjem medsebojno povezovanje in izražanje enotnega mnenja.

https://www.wsava.org/

image

Evropsko združenje veterinarjev za male živali (FECAVA)

predstavlja več kot 25.000 veterinarjev za male živali v 40 evropskih državah. FECAVA si z razvojem stroke prizadeva za izboljšanje veterinarske oskrbe malih živali. Predstavlja veterinarje male prakse na evropskem nivoju in tesno sodeluje z drugimi evropskimi veterinarskimi organizacijami. FECAVA  je močno zavezana k uresničevanju ciljev z naslednjih področij: »Eno zdravje«, dobrobit živali, kontinuirano izobraževanje, protimikrobna rezistenca in dostopnost do zdravil.

https://www.fecava.org/

Drugi partnerji:

Alpe – Adria Diagnostic Cytology Symposium

image

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Udine
P.le Osoppo 1 33100 Udine - Piva/CF 80014420303 - tel. +39 0432 501466
info@veterinari.udine.it
ordinevet.ud@pec.fnovi.it
http://www.veterinari.udine.it/

image

Österreichische Tierärztekammer - Landesstelle Kärnten
Hietzinger Kai 871130 Wien
T: +43 1 512 17 66, F: +43 1 512 14 70
oe@tieraerztekammer.at
https://www.tieraerztekammer.at/oeffentlicher-bereich/kontakt/landesstellen/kaernten/

image

Vereinigung Österreichischer Kleintiermediziner
Eggenberg 31 4652 Fischlham
TEL: +43 664 969 04 20 FAX: +43 7241 283 81
E-mail: office@voek.at
http://www.voek.at

Po 8 letih skupnega projekta organizacije delavnic s področja diagnostične citologije, se nam je letos, pri 9. izvedbi pridružilo še avstrijsko združenje veterinarjev za male živali.