Dermatološki dan z

dr. Brett E. Wildermuth

17. september 2022

od 9. do 17. ure

KC Portus, Hotel Slovenija, LifeClass Portorož, Slovenija

image
Slovensko združenje veterinarjev za male živali
Cesta v Mestni log 47, Sl-1000 Ljubljana
info@zdruzenje-szvmz.si

Pozdravljeni kolegi veterinarji,

Vabim vas na Dermatološki dan z dr. Brett E. Wildermuth, dne 17. 9. 2022, v hotelu LifeClass Portorož.

Predavatelj:
dr. Brett E. Wildermuth, DVM, BS, ACVD, ECVD

Organizator:
Dermatološka sekcija Slovenskega združenja veterinarjev za male živali

Kontakt:
Lara Kralj, dr. vet. med.
e-naslov: dermatoloskasekcijaslovenije@gmail.com

Kotizacija:

- 30 €/osebo + 22% DDV, član/-ica Dermatološke sekcije SZVMŽ ali študent/-ka VF UL,
- 60 €/osebo + 22% DDV, član/-ica SZVMŽ, ki ni člani Dermatološke sekcije ali član/-ica tujih nacionalnih združenj v okviru FECAVA/WSAVA, 
- 90 €/osebo + 22% DDV, nečlan/-ica,
- 30 €/osebo + 22% DDV, doplačilo za After party.

Vabljeni,

Predsednica Dermatološke sekcije SZVMŽ
Lara Kralj

Dogodek podpirajo partnerji iz gospodarstva, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

image
image
image