v letu 2021 napovedujemo spletni seminar

Dermatološke sekcije

Otitis - problem ali izziv?
Prestavljeno na spletni seminar,
23. januar 2021

On-line, spletni seminar

image
Slovensko združenje veterinarjev za male živali
Cesta v Mestni log 47, Sl-1000 Ljubljana
info@zdruzenje-szvmz.si

Pozdravljeni kolegi veterinarji,

Vabim vas na spletni seminar Dermatološke sekcije SZVMŽ, dne 23. 1. 2021.

Otitis - problem ali izziv?
Zadnja dognanja na področju diagnostike in zdravljenja otitisov.

Predavateljica:
MVDr. Lucia Panáková, Dipl. ECVD

Organizator:
Dermatološka sekcija Slovenskega združenja veterinarjev za male živali

Kontakt:
Lara Kralj, dr. vet. med.
e-naslov: dermatoloskasekcijaslovenije@gmail.com

Kotizacija:

- brezplačno za člane Dermatološke sekcije SZVMŽ,
- 30 € + (22% DDV) za člane SZVMŽ, ki niso člani Dermatološke sekcije,
- 60 € + (22% DDV) za ostale,
- brezplačno za študente VF.

Vabljeni,

Predsednica Dermatološke sekcije SZVMŽ
Lara Kralj

Iskrena hvala podjetju IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o., ki je podprlo izvedbo spletnega seminarja.