letno srečanje

Dermatološke sekcije

Dermatologija v praksi
31. maj 2019, ob 9. uri

Hotel Rikli Balance, Bled, Slovenija

image
Slovensko združenje veterinarjev za male živali
Cesta v Mestni log 47, Sl-1000 Ljubljana
info@zdruzenje-szvmz.si