W E B I N A R

Spletni seminar za veterinarje - Področna anestezija

Predavatelj: Prof. Dr. Pablo E. Otero, MV, PhD

Področje

PODROČJE

Anestezija

Koledar

TERMIN

16. 4. 2021

Koledar

ČAS TRAJANJA

13:50 - 19:00

Webinar

OBLIKA PREDAVANJA

Online

Program

petek, 16. aprila 2021 (Time zone CET)

Moderator/Chairperson: Izr. prof. dr. Alenka Seliškar

13.50 Otvoritev in pozdravni nagovor/Opening and introductory speech

Sklop 1/Session 1
Prof. dr. Pablo E. Otero
14.00 – 14.45 Regional anesthesia. How to use the nerve stimulator and the ultrasound machine to reach the nerves.
14.45 – 15.00 Razprava/Discussion

15.00 – 15.15 Odmor/Break

15.15 – 16.00 How to block the thoracic limb
16.00 – 16.15 Razprava/Discussion

16.15 – 16.45 Odmor/Break

Sklop 2 /Session 2
Prof. dr. Pablo E. Otero
16.45 – 17.30 How to block the pelvic limb
17.30 – 17.45 Razprava/Discussion

17.45 – 18.00 Odmor/Break

18.00 – 18.45 Interfascial plane blocks. The new generation of US-guided blocks.
18.45 – 19.00 Razprava/Discussion

19.30 – Skupščina SZVMŽ/General assembly of SiSAVA

Prijava

Prijava na spletni seminar, ki bo potekal v petek, 16. aprila 2021, od 14.00 do 19.00 ure, je ODPRTA .

Po uspešni prijavi boste prejeli na vaš e-naslov obvestilo z navodili za zaključek registracije. Po zaključku registracije pa prejmete povezavo z geslom do spletne predavalnice. Fotokopijo potrdila o plačilu pošljite na e-naslov blagajnik@zdruzenje-szvmz.si , najkasneje 3 ure pred pričetkom spletnega seminarja. Spletnega seminarja se bodo lahko udeležili le posamezniki s plačano prijavnino.
Zadnji rok prijave: 3 ure pred pričetkom .

Kotizacija/prijavnina :
- 30 €/osebo + 22% DDV, člani SZVMŽ in člani tujih nacionalnih združenj v okviru FECAVA/WSAVA, 
- brezplačno za študente Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani,
- 60 €/osebo + 22% DDV, nečlani.

Prijava vključuje:

  • ogled spletnega seminarja v živo prek spleta
  • odgovore na vprašanja, ki jih boste zastavili predavatelju med in po predavanjih
  • ogled videoposnetka spletnega seminarja čez 24 ur
  • ogled videoposnetka v obdobju 3 mesecev
  • spletni seminar je Veterinarska zbornica ovrednotila z 0,5 točke. Za priznavanje točk je potrebna najmanj 90 % prisotnost na seminarju.

Odjava udeležbe in vračilo prijavnine

Rok za odjavo od spletnega seminarja je najmanj 3 delavne dni pred začetkom. Odjave seminarja morajo biti pisne. Če prijavljeni kandidat udeležbe na spletnem seminarju ne odjavi pisno v 3 delavnih dneh pred pričetkom seminarja, SZVMŽ zaračuna stroške organizacije, in sicer 50% kotizacije oz. cene seminarja. Če se kandidat od udeležbe na spletnem seminarju odjavi na dan pričetka seminarja, ali če se od seminarja ne odjavi, SZVMŽ zaračuna celotno ceno seminarja (100%). Če je bila prijavnina že vplačana, je potrebno na spodnji naslov nasloviti pisno vlogo za vračilo in predložiti fotokopijo dokazila o vplačilu. Na podlagi tega vam bomo izstavili ustrezno računovodsko listino in vam vrnili denar (če boste do vračila upravičeni).

Čas za vprašanja

Predavanja bodo v angleščini.  Ob prijavi in med predavanji lahko zastavite vprašanja vezana na temo predavanj. Predavatelj bo nanje odgovarjala v času, namenjenem za razpravo.

Predavatelj

Prof. Dr. Pablo E. Otero, MV, PhD
image

Is a professor of Anesthesiology and head of the Anesthesia and Analgesia Department at the Faculty of Veterinary Science of the University of Buenos Aires. He received his DVM and PhD in Veterinary Science from University of Buenos Aires and an additional PhD in Anesthesiology from the Universidad Complutense de Madrid, Spain.

He is a certificated Veterinary Professor in Higher Education from the University of Buenos Aires.

He is past president of the Argentinian Association of Anesthesia and Analgesia (AAAVRA) and he is the former president of the Latin American Veterinary Emergency and Critical Care Society (LAVECCS).

He has contributed to the growth of his area through the publication of numerous original peer reviewed scientific manuscripts and 6 Anesthesia and Pain Management textbooks.

Organizator:
Slovensko združenje veterinarjev za male živali

Kontakt:
Izr. prof. dr. Alenka Seliškar
e-naslov: alenka.seliskar@vf.uni-lj.si

Dogodek podpirajo partnerji iz gospodarstva, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.