WEBINAR

Spletni seminar za veterinarje - dermatologija

Spletni seminar je za člane Dermatološke sekcije SZVMŽ in študente VF brezplačen.

Področje

PODROČJE

Dermatologija

Koledar

TERMIN

23. 1. 2021

Koledar

ČAS TRAJANJA

9:00 - 14:00

Webinar

OBLIKA PREDAVANJA

Online

Program

Sklop 1
9.00 – 9.20  What is important to know about canine and feline ear anatomy.
9.20 – 10.00 Otitis externa in dogs and cats – is it the same disease? (PSPP system)
10.00 – 10.15 Discussion

10.15 – 10.30 Coffee break

10.30 – 11.15 Topical therapy in otitis – the old and the new aspects.
11.15 – 11.30 Discussion

11.30 – 12.00 Coffee break

Sklop 2
12.00 – 12.45 Otitis media in dogs and cats – pathophysiology, diagnostics and treatment.
12.45 – 13.00 Discussion

13.00 – 13.15 Coffee break

13.15 – 13.45 Videootoscopy – why is it necessary? Main indications. How to perform.
13.45 – 14.00 Discussion


Predavateljica:
MVDr. Lucia Panáková, Dipl. ECVD

Organizator:
Dermatološka sekcija Slovenskega združenja veterinarjev za male živali

Kontakt:
Lara Kralj, dr. vet. med.
e-naslov: dermatoloskasekcijaslovenije@gmail.com

Prijava

Po uspešni prijavi boste prejeli na vaš e-naslov obvestilo z navodili za zaključek registracije in plačniki predračun/račun. Fotokopijo potrdila o plačilu pošljite na e-naslov blagajnik@zdruzenje-szvmz.si, najkasneje 3 ure pred pričetkom spletnega seminarja. Po prejemu plačila bomo plačnikom poslali račun. Spletnega seminarja se bodo lahko udeležili le posamezniki s plačano prijavnino.
Zadnji rok prijave: 3 ure pred pričetkom .

Kotizacija/prijavnina :
- brezplačno za člane Dermatološke sekcije SZVMŽ,
- 30 € + (22% DDV) za člane SZVMŽ, ki niso člani Dermatološke sekcije,
- 60 € + (22% DDV) za ostale,
- brezplačno za študente VF.

Prijava vključuje:

  • ogled spletnega seminarja v živo prek spleta
  • odgovore na vprašanja, ki jih boste zastavili predavateljici med in po predavanjih
  • ogled posnetka spletnega seminarja čez 24 ur
  • ogled posnetka čez 7 in 14 dni (potrebna je ponovna prijava)
  • spletni seminar je Veterinarska zbornica ovrednotila z 0,5 točke. Za priznavanje točk je potrebna najmanj 90 % prisotnost na seminarju.

Izobraževanje bo potekalo v soboto, 23. januarja 2021, od 9.00 do 14.00 ure preko spleta. Ob prijavi boste prejeli povezavo z geslom do spletnega seminarja.

Odjava udeležbe in vračilo prijavnine

Rok za odjavo od spletnega seminarja je najmanj 3 delavne dni pred začetkom. Odjave seminarja morajo biti pisne. Če prijavljeni kandidat udeležbe na spletnem seminarju ne odjavi pisno v 3 delavnih dneh pred pričetkom seminarja, SZVMŽ zaračuna stroške organizacije, in sicer 50% kotizacije oz. cene seminarja. Če se kandidat od udeležbe na spletnem seminarju odjavi na dan pričetka seminarja, ali če se od seminarja ne odjavi, SZVMŽ zaračuna celotno ceno seminarja (100%). Če je bila prijavnina že vplačana, je potrebno na spodnji naslov nasloviti pisno vlogo za vračilo in predložiti fotokopijo dokazila o vplačilu. Na podlagi tega vam bomo izstavili ustrezno računovodsko listino in vam vrnili denar (če boste do vračila upravičeni).

Čas za vprašanja

Predavanja bodo v angleščini.  Ob prijavi in med predavanji lahko zastavite vprašanja vezana na temo predavanj. Predavateljica bo nanje odgovarjala v času, namenjenem za razpravo.

Predavateljica

MVDr. Lucia Panáková, Dipl. ECVD
image

Rojena v Bratislavi, Slovaška
2002 diplomirala na Veterinarski fakulteti v Brnu, Češka
2009 prejela naziv diplomata  ECVD (European College of Veterinary Dermatology)

Nadaljnji študij: 
2002 - 2003 pripravništvo na Kliniki za interno medicino malih živali, Univerza Ludwiga Maximilliana v Münchnu, Nemčija
2003 - 2007 specializacija pri European College of Veterinary Dermatology, Birkenfeld, Nemčija

Delovne izkušnje: 
od leta 2010 zaposlena na VetMed Univerzi na Dunaju, Avstrija
od leta 2009 referenčna dermatologinja v Bratislavi, Slovaška
od leta 2009 svetovalka za Laboklin, Slovaška
2009 - 2010 zaposlena na Kliniki Jaggy v Pragi, Češka
2012 Inštitut Messerli, Oddelek za primerjalno medicino na VetMed Univerzi na Dunaju

Članstvo:
ESVD (Evropsko združenje za veterinarsko dermatologijo) članica upravnega odbora, predsednica združenja od novembra 2020

Lucia predava večinoma po Evropi in Rusiji v slovaščini, nemščini in angleščini.

Iskrena hvala podjetju
IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.,
ki je podprlo izvedbo spletnega seminarja.

image