Predstavitev združenja

Slovensko združenje veterinarjev za male živali (SZVMŽ) je bilo ustanovljeno leta 1989. Prvi predsednik SZVMŽ je bil starosta slovenske veterinarske medicine malih živali, sedaj upokojeni prof. dr. Vjekoslav Simčič, dr. vet. med., združenje pa je štelo 20 članov. Glavni namen združenja je organizacija izobraževalnih simpozijev za doktorje veterinarske medicine, ki delajo na področju medicine malih živali.

SZVMŽ je član Evropskega združenja veterinarjev za male živali (FECAVA) in Svetovnega združenja veterinarjev za male živali (WSAVA) od leta 1992.

Hitro rastoče mednarodno članstvo potrjuje kvalitetno in mednarodno usmerjeno delo društva. SZVMŽ je tesno povezano tudi z Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani, ki aktivno sodeluje pri organizaciji simpozijev.


image
image

Delovanje združenja

Glavno področje delovanja SZVMŽ je organizacija izobraževanja za doktorje veterinarske medicine. Enkrat letno organiziramo dvodnevni Simpozij o aktualnih boleznih malih živali, prispevki s simpozija pa so zbrani v zborniku predavanj in predstavljajo pomemben vir literature s posameznih področij veterinarske medicine. Simpozij je namenjen doktorjem veterinarske medicine, ki delajo na področju medicine malih živali ter dodiplomskim in podiplomskim študentom veterinarske medicine. V sodelovanju z italijanskim Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Udine in avstrijskim Österreichische Tierärztekammer— Landesstelle Kärnten enkrat letno organiziramo Alpe-Adria Diagnostic Cytology Symposium, ki vsako tretje leto poteka v Sloveniji.

Člani SZVMŽ so hkrati člani FECAVA in WSAVA, s čimer so upravičeni do nižje kotizacije na kongresih in simpozijih, ki jih organizirata omenjeni združenji. Vsi člani imajo brezplačen dostop do Vetlexicon Canis in Felis.